Title: Možnosti financování vlastního bydlení
Other Titles: Financing options for own building
Authors: Rozkydalová, Dana
Advisor: Brejchová, Miloslava
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2162
Keywords: financování bydlení;hypoteční úvěr;stavební spoření
Keywords in different language: housing finance;mortgage;building savings
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu možností financování vlastního bydlení a zhodnocení jejich výhodnosti. Teoretická část se zabývá historickým vývojem, podstatou a principem zejména hypotečního úvěru a stavebního spoření. Z menší části jsou také popsány a zhodnoceny ostatní možnosti financování vlastního bydlení. Praktická část se zabývá porovnáním možností financování bydlení na modelových příkladech a výběrem nejvhodnější varianty.
Abstract in different language: Submitted thesis is focused on analysis of financing options for own building and evaluation of their benefits. Theoretical part is focused on historical development, nature and principle of mortgage and building savings. This thesis describe also other options financing options for own building. In practical part of this thesis is comparison of financing options for own building on model examples and choice of the best version.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti financovani vlastniho bydleni.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Rozkydalova pv.pdfPosudek vedoucího práce493,21 kBAdobe PDFView/Open
Rozkydalova po.pdfPosudek oponenta práce577,41 kBAdobe PDFView/Open
Rozkydalova.PDFPrůběh obhajoby práce232,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.