Název: Možnosti financování vlastního bydlení
Další názvy: Financing options for own building
Autoři: Rozkydalová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2162
Klíčová slova: financování bydlení;hypoteční úvěr;stavební spoření
Klíčová slova v dalším jazyce: housing finance;mortgage;building savings
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu možností financování vlastního bydlení a zhodnocení jejich výhodnosti. Teoretická část se zabývá historickým vývojem, podstatou a principem zejména hypotečního úvěru a stavebního spoření. Z menší části jsou také popsány a zhodnoceny ostatní možnosti financování vlastního bydlení. Praktická část se zabývá porovnáním možností financování bydlení na modelových příkladech a výběrem nejvhodnější varianty.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis is focused on analysis of financing options for own building and evaluation of their benefits. Theoretical part is focused on historical development, nature and principle of mortgage and building savings. This thesis describe also other options financing options for own building. In practical part of this thesis is comparison of financing options for own building on model examples and choice of the best version.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti financovani vlastniho bydleni.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozkydalova pv.pdfPosudek vedoucího práce493,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozkydalova po.pdfPosudek oponenta práce577,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozkydalova.PDFPrůběh obhajoby práce232,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.