Název: Analýza vybraných demografických ukazatelů
Další názvy: Analysis of selected demographic indicators
Autoři: Stanková, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2165
Klíčová slova: obyvatelstvo;sčítání lidu;demografické ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: population;census;demographic indicators
Abstrakt: Tato práce se zabývá demografickou situací České republiky. První část popisuje metody zjišťování údajů v rámci demografické statistiky. Zachycuje především problematiku sčítání lidu a způsoby zaznamenávání a evidování demografických událostí jako je narození, úmrtí, sňatek, rozvod a přestěhování. Další část práce zachycuje vývoj počtu obyvatel na území našeho státu a objasňuje okolnosti, které tento vývoj doprovázely. Praktická část se věnuje analýze porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti a rozvodovosti. Je z ní patrné, že se Česká republika z demografického hlediska velice podobá západním zemím světa. Poslední část práce se zabývá predikcí vývoje počtu obyvatelstva České republiky v následujích 50 letech a předznamenává dlouhodobý pokles.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on demographic situation of Czech Republic. The first part describes how the demographic data can be detected. This chapter is mostly about census and methods of registering births, deaths, marriages, divorces and movings. The second part of the thesis gives a description of historical development of Czech population and clarifies the circumstances which accompanied this development. The practical part analyses natality, mortality, marriage rate and divorce rate and shows us Czech republic as a country which is very similar to western countries from demographic point of view. The end of the thesis devotes to prediction of future development of Czech population in following 50 years and predicts long-term decrease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP STANKOVA.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova pv.pdfPosudek vedoucího práce591,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova po.pdfPosudek oponenta práce590,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova.PDFPrůběh obhajoby práce137,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.