Title: Analýza vybraných demografických ukazatelů
Other Titles: Analysis of selected demographic indicators
Authors: Stanková, Daniela
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2165
Keywords: obyvatelstvo;sčítání lidu;demografické ukazatele
Keywords in different language: population;census;demographic indicators
Abstract: Tato práce se zabývá demografickou situací České republiky. První část popisuje metody zjišťování údajů v rámci demografické statistiky. Zachycuje především problematiku sčítání lidu a způsoby zaznamenávání a evidování demografických událostí jako je narození, úmrtí, sňatek, rozvod a přestěhování. Další část práce zachycuje vývoj počtu obyvatel na území našeho státu a objasňuje okolnosti, které tento vývoj doprovázely. Praktická část se věnuje analýze porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti a rozvodovosti. Je z ní patrné, že se Česká republika z demografického hlediska velice podobá západním zemím světa. Poslední část práce se zabývá predikcí vývoje počtu obyvatelstva České republiky v následujích 50 letech a předznamenává dlouhodobý pokles.
Abstract in different language: This thesis focuses on demographic situation of Czech Republic. The first part describes how the demographic data can be detected. This chapter is mostly about census and methods of registering births, deaths, marriages, divorces and movings. The second part of the thesis gives a description of historical development of Czech population and clarifies the circumstances which accompanied this development. The practical part analyses natality, mortality, marriage rate and divorce rate and shows us Czech republic as a country which is very similar to western countries from demographic point of view. The end of the thesis devotes to prediction of future development of Czech population in following 50 years and predicts long-term decrease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP STANKOVA.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Stankova pv.pdfPosudek vedoucího práce591,13 kBAdobe PDFView/Open
Stankova po.pdfPosudek oponenta práce590,66 kBAdobe PDFView/Open
Stankova.PDFPrůběh obhajoby práce137,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.