Název: Předpokládané přínosy a náklady zavedení eura v ČR na příkladě konkrétního podniku
Další názvy: Expected benefits and costs of the euro changeover in the Czech Republic shown on a specific company
Autoři: Šmídová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2167
Klíčová slova: euro;eurozóna;přínosy;náklady;podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: euro;eurozone;benefits;costs;company
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je podrobná analýza pozitivních a negativních dopadů při zavedení eura v českém podnikatelském sektoru. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se zabývá historií a podstatou projektu hospodářské a měnové unie. Ve druhé kapitole je zhodnocena připravenost ČR a aktuální stav plnění konvergenčních kritérií v ČR. Následující kapitola analyzuje porovnání výhod a nevýhod zavedení eura v českých podnicích. Poslední kapitola se věnuje nejprve stručné charakteristice podniku Ekoth Plzeň s.r.o. a následné vyhodnocení nákladů a přínosů při zavedení eura pro tento podnik.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is a detailed analysis of positive and negative impacts of the introduction of the euro in the Czech business sector. The work is divided into four chapters. The first part deals with the history and nature of the project of economic and monetary union. In the second chapter the readiness of the Czech Republic and the current status of compliance with the convergence criteria in the Czech Republic are evaluated. Next chapter analyzes the advantages and disadvantages of the euro changeover in Czech companies. The last chapter deals with the brief description of the company Ekoth Pilsen s.r.o. at first and then deals with the follow-up evaluation of costs and benefits of the introduction of the euro for this company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Smidova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova pv.pdfPosudek vedoucího práce561,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova po.pdfPosudek oponenta práce565,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova.PDFPrůběh obhajoby práce205,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.