Title: Předpokládané přínosy a náklady zavedení eura v ČR na příkladě konkrétního podniku
Other Titles: Expected benefits and costs of the euro changeover in the Czech Republic shown on a specific company
Authors: Šmídová, Andrea
Advisor: Mašátová, Vendula
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2167
Keywords: euro;eurozóna;přínosy;náklady;podnik
Keywords in different language: euro;eurozone;benefits;costs;company
Abstract: Cílem bakalářské práce je podrobná analýza pozitivních a negativních dopadů při zavedení eura v českém podnikatelském sektoru. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se zabývá historií a podstatou projektu hospodářské a měnové unie. Ve druhé kapitole je zhodnocena připravenost ČR a aktuální stav plnění konvergenčních kritérií v ČR. Následující kapitola analyzuje porovnání výhod a nevýhod zavedení eura v českých podnicích. Poslední kapitola se věnuje nejprve stručné charakteristice podniku Ekoth Plzeň s.r.o. a následné vyhodnocení nákladů a přínosů při zavedení eura pro tento podnik.
Abstract in different language: The aim of the thesis is a detailed analysis of positive and negative impacts of the introduction of the euro in the Czech business sector. The work is divided into four chapters. The first part deals with the history and nature of the project of economic and monetary union. In the second chapter the readiness of the Czech Republic and the current status of compliance with the convergence criteria in the Czech Republic are evaluated. Next chapter analyzes the advantages and disadvantages of the euro changeover in Czech companies. The last chapter deals with the brief description of the company Ekoth Pilsen s.r.o. at first and then deals with the follow-up evaluation of costs and benefits of the introduction of the euro for this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smidova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Smidova pv.pdfPosudek vedoucího práce561,35 kBAdobe PDFView/Open
Smidova po.pdfPosudek oponenta práce565,65 kBAdobe PDFView/Open
Smidova.PDFPrůběh obhajoby práce205,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.