Název: Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích
Další názvy: Investing available funds on financial markets
Autoři: Široký, Milan
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Fišerová, Venuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2168
Klíčová slova: investování;spoření;inflace;výnos;finanční produkt
Klíčová slova v dalším jazyce: investment;saving;inflation;yield;financial product
Abstrakt: Cílem této práce bylo popsat, jakým způsobem je možné investovat volné peněžní prostředky, důvody proč je dobré investovat a do kterých vybraných finančních produktů. Dále měla tato práce posoudit jednotlivé finanční produkty dostupné na českém finančním trhu a jejich případnou vhodnost pro investora, jejich výhody a nevýhody. Poté bakalářská práce rozděluje investory dle jejich finanční aktivity a odolnosti k riziku. Následně je zde investorům doporučeno portfolio na základě rizikovosti, které se skládá z vybraný finančních produktů dle očekávání investora. U každého z investorů je na konci uvedeno, jak zhodnotil své vložené finance nominálně a reálně. Práce jako celek pak poukazuje, jak je nutné investování, především v přítomnosti inflace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe how is possible to invest available funds, the reasons why is wise to invest and in which certain financial product. Furthermore, this thesis should review the financial products available on the Czech financial market and their suitability for any investor, their advantages and disadvantages. Then the thesis divides investors according to their financial activity and resistance to risk. Subsequently, investors are recommended portfolio, which includes selected financial products, based on risk and according to investors expectations. For each investor is shown, how the portfolio grown, the nominall value added and the real value added. The thesis, as a whole, refers, why is it necessary to invest, particularly in the presence of inflation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Siroky_Milan.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siroky pv.pdfPosudek vedoucího práce711,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siroky po.pdfPosudek oponenta práce512,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siroky.PDFPrůběh obhajoby práce206,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2168

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.