Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorMádlová, Luciecs
dc.contributor.authorŠtoková, Kateřinacs
dc.contributor.refereeHejduková, Pavlínacs
dc.date.accepted2012-06-15cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:20Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:20Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier48397cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2169-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na hospodaření obcí jako územně samosprávných celků, jež v současné době nabývá v České republice na významu díky chystaným změnám ve financování obcí. Celá práce je rozčleněna do devíti kapitol. Nejprve se zabývá fungováním obcí v rámci veřejného sektoru, charakterizuje obec, její působnost a činnosti. Druhá část pojednává o majetku obce, jeho významu pro územní samosprávy, druzích majetku a hospodaření s ním. V další kapitole práce řeší problematiku obecního rozpočtu, jeho příjmů a výdajů. Praktická část zahrnuje analýzu aktiv a pasiv města Stříbra, analýzu příjmů a výdajů a v neposlední řadě analýzu zadluženosti. Cílem bakalářské práce je zhodnotit hospodaření města Stříbra na základě provedené analýzy, identifikovat pozitivní a negativní kroky města v této oblasti a navrhnout opatření, která by mohla přispět ke zlepšení situace.cs
dc.format72 s. (108 604 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectobeccs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.titleHospodaření a financování konkrétní obcecs
dc.title.alternativeEconomy and funding of a specific municipalityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor Thesis is focused on economy of towns as territorially self-governing units which nowadays gains in importance in the Czech Republic due to planned changes in funding of towns. The whole work is divided into nine chapters. At first, the Thesis is dedicated to running towns in the sphere of the public sector. This part generally describes a town, its authority and activity. The second part is dealing with property of a town, its great importance for territorially self-governing units, kinds of property and principles how to handle it. In the next chapter are explained issues of a town´s budget, its revenues and expenses. The analytical part consists of the analysis of assets and liabilities of the town of Stříbro, the analysis of its revenues and expenses and the analysis of its indebtedness. The Thesis´s objective is to evaluate economy of the town of Stříbro on the basis of the executed analysis, to identify town´s strong and weak points in this field as well as to hand recommendations in to improve current situation.en
dc.title.otherneuvedenocs
dc.subject.translatedtownen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translatedrevenuesen
dc.subject.translatedexpensesen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
STOKOVA.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stokova pv.pdfPosudek vedoucího práce616,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stokova po.pdfPosudek oponenta práce540,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stokova.PDFPrůběh obhajoby práce138,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2169

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.