Název: Veřejné výdaje vybraných zemí EU
Další názvy: Public expenditure by selected EU countries
Autoři: Tesárek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mádlová, Lucie
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2171
Klíčová slova: veřejné výdaje;srovnání;sociální zabezpečení;zdravotnictví;školství;Česká republika;Německo;Rakousko;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: public expenditure;comparison;social security;health;education;Czech republic;Slovakia;Germany;Austria
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá veřejnými výdaji České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska. V první části jsou výdaje rozčleněny a poté je provedeno základní srovnání ekonomik vybraných zemí (HDP, HDP na hlavu, nezaměstnanost, státní dluh). V praktické části jsou srovnávány a interpretovány oficiální údaje statistik Eurostatu. Také je provedena analýza sociálního zabezpečení a školství v jednotlivých zemích a strategie EU v oblasti zdravotnictví. V závěru části jsou porovnány kompletní výdaje a příjmy států. Následně jsou analyzovány cíle strategie Evropa 2020. Práce nepřímo ukazuje podmínky pro život v jednotlivých zemích a jejich mnohdy propastné rozdíly. Závěrem lze konstatovat, že jedno mají srovnávané země společné. Žijí na dluh.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the issue of public expenditures in the Czech republic, Slovakia, Germany and Austria. In the first part the expenditures are differentiated. Subsequently, fundamental comparisons of selected economies are presented (GDP, GDP per capita, unemployment rate, government debt). In the practical part official Eurostat data are interpreted and compared. Moreover, education and welfare systems of the observed countries as well as the EU health care strategy are examined. In the final part complete government revenues and expenditures (of the observed countries) are confronted. Following, goals of the strategy Europe 2020 are analysed (and compared). The thesis brings unusual comparison of selected countries and their often immense differences. Nevertheless, there is the one phenomenon which compared countries have in common. They live in debt.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Tesarek.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarek pv.pdfPosudek vedoucího práce671,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarek po.pdfPosudek oponenta práce563,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarek.PDFPrůběh obhajoby práce135,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2171

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.