Název: Analýza účetního systému vybraného podniku
Další názvy: Analysis of selected enterprise accounting system
Autoři: Unatinská, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Mrkvičková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2173
Klíčová slova: účetnictví;nástroj;zákonné normy;účetní závěrka
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting;tool;legal standards;financial statements
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce bylo analyzovat a zhodnotit účetní systém vybraného podniku. Rešerše práce je koncipována na principu definování všech částí obecného účetního systému podniku, jejich vymezení a poukázání na vzájemnou provázanost tvořící tento systém. Jsou zde uvedeny zákonné právní normy, všeobecně uznávané zásady a metody a nástroje, které je podnik povinen pro správné vedení účetního systému dodržovat. V praktické části se věnuje analýze účetního systému vybraného podniku. Byl analyzován a hodnocen účetní systém společnosti Amagasaki Pipe Czech s.r.o. Byly analyzovány použité metody, informační systém a jeho výstupy, způsoby oceňování, pracovní postupy při zpracování účetnictví a hospodářský výsledek. Bylo poukázáno na problematiku oceňování vlastních výkonů a kalkulací prodejních cen.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the Bachelor´s work was to analyze and evaluate the accounting system of the selected enterprise. The first part of the Bachelor´s work defines elements of the accounting system and points to their interdependence. There are listed here low standards, polices, methods and tools which is necessary to follow for proper accounting. In the second part, attention was paid to the analysis of the selected enterprise accounting system. Was analyzed and evaluated accounting system of the company Amagasaki Pipe Czech s.r.o. ? use of methods, information system, way of pricing, work practices of accounting and profit. Attention was drawn to the issue of calculation of sales prices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-2012-Unatinska Jaroslava-Analyza ucetniho systemu vybraneho podniku.pdfPlný text práce808,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Unatinska pv.pdfPosudek vedoucího práce651,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Unatiska po.pdfPosudek oponenta práce596,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Unatinska.PDFPrůběh obhajoby práce137,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.