Title: Analýza účetního systému vybraného podniku
Other Titles: Analysis of selected enterprise accounting system
Authors: Unatinská, Jaroslava
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Mrkvičková, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2173
Keywords: účetnictví;nástroj;zákonné normy;účetní závěrka
Keywords in different language: accounting;tool;legal standards;financial statements
Abstract: Předmětem bakalářské práce bylo analyzovat a zhodnotit účetní systém vybraného podniku. Rešerše práce je koncipována na principu definování všech částí obecného účetního systému podniku, jejich vymezení a poukázání na vzájemnou provázanost tvořící tento systém. Jsou zde uvedeny zákonné právní normy, všeobecně uznávané zásady a metody a nástroje, které je podnik povinen pro správné vedení účetního systému dodržovat. V praktické části se věnuje analýze účetního systému vybraného podniku. Byl analyzován a hodnocen účetní systém společnosti Amagasaki Pipe Czech s.r.o. Byly analyzovány použité metody, informační systém a jeho výstupy, způsoby oceňování, pracovní postupy při zpracování účetnictví a hospodářský výsledek. Bylo poukázáno na problematiku oceňování vlastních výkonů a kalkulací prodejních cen.
Abstract in different language: The subject of the Bachelor´s work was to analyze and evaluate the accounting system of the selected enterprise. The first part of the Bachelor´s work defines elements of the accounting system and points to their interdependence. There are listed here low standards, polices, methods and tools which is necessary to follow for proper accounting. In the second part, attention was paid to the analysis of the selected enterprise accounting system. Was analyzed and evaluated accounting system of the company Amagasaki Pipe Czech s.r.o. ? use of methods, information system, way of pricing, work practices of accounting and profit. Attention was drawn to the issue of calculation of sales prices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-2012-Unatinska Jaroslava-Analyza ucetniho systemu vybraneho podniku.pdfPlný text práce808,98 kBAdobe PDFView/Open
Unatinska pv.pdfPosudek vedoucího práce651,27 kBAdobe PDFView/Open
Unatiska po.pdfPosudek oponenta práce596,22 kBAdobe PDFView/Open
Unatinska.PDFPrůběh obhajoby práce137,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.