Název: Finanční hospodaření obce Vejprnice
Další názvy: Financial management of the municipality Vejprnice
Autoři: Žák, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Krechovská, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2183
Klíčová slova: obec;hospodaření;rozpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: community;economy;budget
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje finanční hospodaření obce Vejprnice, ve které momentálně žiji a tak mě, jako občana, daná problematika také oslovuje. První kapitola teoreticky vysvětluje principy územní samosprávy, zbytek práce je poté zaměřen na komplexní hospodaření obce. Jedná se především o způsob zacházení s finančními prostředky a o zajišťování veřejných statků pro své občany. Následně analyzuji aktuální a dlouhodobou problematiku v obci, na kterou chybí adekvátní finanční prostředky, tzn. špatný stav místních komunikací a nedostatečná kapacita mateřské školy. Pro získání dodatečných příjmů pro obec navrhuji realizovat výstavbu areálu letního kina, popřípadě optimalizovat příjmy a výdaje, což zahrnuje zrušení střediska údržby a služeb, zavedení poplatku za sběrný dvůr a instalaci reklamních ploch podél hlavních komunikací.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor work describes the financial management of the municipality Vejprnice, which currently I live so I, as a citizen, also addresses these issues. The first chapter explains the theoretical principles of local government, the rest of the work is then focused on the comprehensive management of the municipality. This is essentially a way of dealing with the funds and the provision of public goods for its citizens. Then I analyze the current and long-term problems in the village and lack of adequate funds, known bad state of roads and lack of capacity of nursery school. To obtain additional income for the community, I propose to implement the construction of a summer movie, or to optimize revenue and expenditure, which includes the abolition of maintenance and service centers, ensuring fee collection points, and the installation of hoardings along main roads.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K08B0290P_Kamil Zak.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zak pv.pdfPosudek vedoucího práce622,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zak po.pdfPosudek oponenta práce572,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zak.PDFPrůběh obhajoby práce134,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.