Název: Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového
Další názvy: Depreciation of fixed assets in terms of accounting and tax
Autoři: Hovorková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Krejzlíková, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2187
Klíčová slova: dlouhodobý hmotný majetek;dlouhodobý nehmotný majetek;daňové odpisy;účetní odpisy;oceňování;odložená daň
Klíčová slova v dalším jazyce: tangible assets;intangible assets;depreciation;tax;depreciation accounting;valuation;deferred tax
Abstrakt: V bakalářské práci ?Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového? je nejprve v teoretické části charakterizován dlouhodobý majetek jako takový, jeho oceňování, způsoby odepisování. Je zde vysvětlen rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými odpisy a jejich způsoby odepisování. Teoretické poznatky jsou pak aplikovány u malé konkrétní společnosti. Charakteristika jejího majetku, způsoby oceňování, způsoby odepisování a evidence s přímým dopadem v daňovém přiznání k dani z příjmu právnických osob.
Abstrakt v dalším jazyce: In the thesis "Accounting and tax approach towards depreciation of fixed assets" is divided in two parts. The first one establishes the theoretical background, actual definition of the fixed asset, ways of appreciation and depreciation. This part also analyzes the differences between tax and accounting depreciations. All the theory is then put into practice in the second part of the thesis. Reflections and analysis of the small company Fojtov Farm Ltd. ? types of the property, valuation, depreciation methods and methods of registration with a direct impact on the tax return to tax corporate income.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hovorkova pv.pdfPosudek vedoucího práce834,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hovorkova po.pdfPosudek oponenta práce593,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hovorkova.PDFPrůběh obhajoby práce204,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.