Title: Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového
Other Titles: Depreciation of fixed assets in terms of accounting and tax
Authors: Hovorková, Jana
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Krejzlíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2187
Keywords: dlouhodobý hmotný majetek;dlouhodobý nehmotný majetek;daňové odpisy;účetní odpisy;oceňování;odložená daň
Keywords in different language: tangible assets;intangible assets;depreciation;tax;depreciation accounting;valuation;deferred tax
Abstract: V bakalářské práci ?Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového? je nejprve v teoretické části charakterizován dlouhodobý majetek jako takový, jeho oceňování, způsoby odepisování. Je zde vysvětlen rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými odpisy a jejich způsoby odepisování. Teoretické poznatky jsou pak aplikovány u malé konkrétní společnosti. Charakteristika jejího majetku, způsoby oceňování, způsoby odepisování a evidence s přímým dopadem v daňovém přiznání k dani z příjmu právnických osob.
Abstract in different language: In the thesis "Accounting and tax approach towards depreciation of fixed assets" is divided in two parts. The first one establishes the theoretical background, actual definition of the fixed asset, ways of appreciation and depreciation. This part also analyzes the differences between tax and accounting depreciations. All the theory is then put into practice in the second part of the thesis. Reflections and analysis of the small company Fojtov Farm Ltd. ? types of the property, valuation, depreciation methods and methods of registration with a direct impact on the tax return to tax corporate income.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Hovorkova pv.pdfPosudek vedoucího práce834,97 kBAdobe PDFView/Open
Hovorkova po.pdfPosudek oponenta práce593,36 kBAdobe PDFView/Open
Hovorkova.PDFPrůběh obhajoby práce204,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.