Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHadrava, Jan
dc.contributor.authorGalek, Vojtěch
dc.contributor.authorHrbek, Jan
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2016-12-14T09:18:06Z
dc.date.available2016-12-14T09:18:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationElectroscope. 2016, č. 2.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22028
dc.description.abstractBezplamenná oxidace v tavenině soli (molten salt oxidation MSO) je tepelný zušlechťovací proces nebezpečných a radioaktivních odpadů. Organický podíl v odpadech je okysličovadlem spálen a anorganický a radioaktivní materiál zůstává v tavenině. Tato technologie je považována jako alternativa běžného spalování a může být řešením při likvidaci nebezpečných odpadů. Tento článek pojednává o návrhu a vzhledu technologie MSO včetně reakčních mechanizmů a potenciálním použití při zpracování nebezpečných odpadů. Technologické zařízení bude realizováno v laboratořích Centra výzkumu Řež, které bude sloužit k optimalizaci provozních podmínek při zpracování kapalných a pevných odpadů.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjectbezplamenná oxidacecs
dc.subjectradioaktivní odpadcs
dc.subjectnebezpečný odpadcs
dc.subjectmolten salt oxidationen
dc.subjectradioactive wasteen
dc.subjecthazardous wasteen
dc.titleBezplamenné spalování radioaktivních a nebezpečných odpadů v tavenině soli MSOcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedMolten salt oxidation is thermal treatment process of hazardous and radioactive waste. Organic-Based waste can be oxidatively destroy and while retaining inorganic and radioactive constituents in the salt. It has been considered as an alternative to incineration and may be a solution to many waste disposal problems. This article describes a proposal and design MSO technology, including reaction mechanisms and potential use in the treatment of hazardous waste. Technological devices will be realized in the laboratories of the Research Centre Rez, which will be used to optimize the operating conditions in the processing of liquid and solid wastes.en
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Články / Articles (KEE)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hadrava.pdfPlný text593,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.