Název: Zpracování kapalných a semi-kapalných radioaktivních odpadů odpařováním a solidifikací
Autoři: Galek, Vojtěch
Hadrava, Jan
Hrbek, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2016, č. 2.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
Popis: 4 s.
URI: http://hdl.handle.net/11025/22029
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: nebezpečný odpad;hazardous waste;odpařování;evaporation;solidifikace;solidification
Abstrakt: Nebezpečné odpady vznikají, jak při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, tak při zavádění a využívání nových technologií v průmyslové výrobě, zdravotnictví a zemědělství. Podle současných požadavků EUR (European Utility Requirements) musí být systémy elektráren vyprojektovány tak, aby při jejich chodu vznikalo co nejmenší množství nebezpečných odpadů. Pro snižování objemů výsledných odpadů existuje několik metod. Tato práce se zabývá využitím nových metod solidifikace nebezpečných odpadů do vhodných materiálů, především geopolymerů a polysiloxanu. Tyto metody budou zkoumány v technologické lince ETL, která bude realizována v Centrum výzkumu Řež. Výzkum bude zaměřen na snížení objemu kapalných a semi-kapalných odpadů.
Abstrakt v dalším jazyce: The dangerous wastes are forming mainly during processes in nuclear power plants and via new implementation in industrial production, healthcare and in agriculture. According to present requirement of EUR (European Utility Requirements) every systems in nuclear power plant must secure the minimum amount of dangerous wastes during their working operations. There are several methods for lowering the volume of final waste. The aim of this work is to use new methods for solidification of dangerous wastes in suitable materials, as geopolymers and polysiloxan. These methods will be used in technological line ETL. This technological line will be managed in Research Centre Řež. The research will be aimed for lowering the volume of liquid and semi-liquid waste.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Galek.pdfPlný text544,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.