Title: Zpracování kapalných a semi-kapalných radioaktivních odpadů odpařováním a solidifikací
Authors: Galek, Vojtěch
Hadrava, Jan
Hrbek, Jan
Citation: Electroscope. 2016, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/22029
ISSN: 1802-4564
Keywords: nebezpečný odpad;odpařování;solidifikace;hazardous waste;evaporation;solidification
Abstract: Nebezpečné odpady vznikají, jak při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, tak při zavádění a využívání nových technologií v průmyslové výrobě, zdravotnictví a zemědělství. Podle současných požadavků EUR (European Utility Requirements) musí být systémy elektráren vyprojektovány tak, aby při jejich chodu vznikalo co nejmenší množství nebezpečných odpadů. Pro snižování objemů výsledných odpadů existuje několik metod. Tato práce se zabývá využitím nových metod solidifikace nebezpečných odpadů do vhodných materiálů, především geopolymerů a polysiloxanu. Tyto metody budou zkoumány v technologické lince ETL, která bude realizována v Centrum výzkumu Řež. Výzkum bude zaměřen na snížení objemu kapalných a semi-kapalných odpadů.
Abstract in different language: The dangerous wastes are forming mainly during processes in nuclear power plants and via new implementation in industrial production, healthcare and in agriculture. According to present requirement of EUR (European Utility Requirements) every systems in nuclear power plant must secure the minimum amount of dangerous wastes during their working operations. There are several methods for lowering the volume of final waste. The aim of this work is to use new methods for solidification of dangerous wastes in suitable materials, as geopolymers and polysiloxan. These methods will be used in technological line ETL. This technological line will be managed in Research Centre Řež. The research will be aimed for lowering the volume of liquid and semi-liquid waste.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galek.pdfPlný text544,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.