Title: Analyzer of liquid chemical substances
Authors: Husák, M.
Laposa, A.
Kulha, P.
Nepras, P.
Citation: Electroscope. 2016, č. 3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/22038
ISSN: 1802-4564
Keywords: voda;znečištění;spektrometrie;water;pollution;spectrometry
Abstract: Článek popisuje pr incipy analýzy znečišťujících látek ve vodě poímocí molekulární absorpční spektrometrie, pro analýzu se využívá spektrometr. Součástí práce je i n ávrh a implementace softwaru pro vyhodnocování analýzy vody. S oftware je navržen o tak, aby bylo možné analýzu a získávání dat provádět velmi jednoduše. Pozornost analyze vody je zaměřena především na dusičnany. Detekce se zaměřuje na stanovení koncentrací jednotlivých složek, látka se rozpoznává s využiítím vhodného algoritmu .
Abstract in different language: The article describes the principles of analysis of pollutants in water by molecular absorption spectrometry . The spectrometer is used for analysis. Design and implementation of software for the evaluation of water analysis is part of the work . The s oftware is designed with ease of use and retrieval of data. Analysis of water is mainly focused on nitrates. The detection is focused on determining levels of particular components, suitable algorithm recognizes the substance.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2016) - IMAPS flash Conference 2016
Číslo 3 (2016) - IMAPS flash Conference 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Husak.pdfPlný text729,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.