Title: Temperature stable solder pastes: properties and reliability
Authors: Steiner, F.
Stuna, J.
Hirman, M.
Citation: Electroscope. 2016, č. 3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/22039
ISSN: 1802-4564
Keywords: pasty;pájení;pastes;soldering
Abstract: Tento článek se zabývá použitím teplotně stabilních pájecích past, což je jedním ze současných trendů v technologii pájení. Zmíněné pasty není nutné skladovat v chladničce a ani nemusejí být před použitím temperovány na pokojovou teplotu. Na současném trhu lze nalézt několik značek teplotně stabilních pájecích past. Tento článek popisuje návrh a realizaci experimentů zaměřených na ověření výrobci deklarovaných vlastností těchto past. Tyto experimenty byly zároveň navrženy a realizovány dle metodiky “Design of Experiments”. V závěru tohoto článku jsou prez entovány výsledky a doporučení pro použití těchto past v praxi.
Abstract in different language: This article deals with one of the newest trends in soldering that means a using of the temperature stable solder pastes. These pas tes do not need to be stored in fridge and do not need to be tempered to the room temperature before their use. On the market, several brands of temperature stable solder pastes are available. The article describes designed and performed experiments which aim to verify the declared properties. The experiments were designed and performed according Design of Experiments methodology. The results and recommendation for practice are presented at the end of the article.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2016) - IMAPS flash Conference 2016
Číslo 3 (2016) - IMAPS flash Conference 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Steiner.pdfPlný text1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.