Title: Riešenie reálnych problémov bežného života vo vyučovaní prírodovedných predmetov
Authors: Bellová, Renata
Melicherčíková, Danica
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 22-30.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22074
ISSN: 1804-8366
Keywords: učení;motivace;learning;motivation
Abstract: V článku sú uvedené čiastočné výsledky výskumu, ktorý je zameraný na súčasný stav vyučovania prírodovedných predmetov na slovenských školách. Sú tu vyhodnotené výsledky výskumu, ktorým sme zisťovali aplikácie úloh zameraných na problémy bežného života. Učitelia by mohli týmto spôsobom motivovať žiakov ku aktivite a tiež aj ovplyvniť ich výsledky.
Abstract in different language: The article presents partial results of the research, which is focused on the current state of science teaching in Slovak schools. The results of research are evaluated here, according to which we investigated the application of tasks addressed to the problems of every day life. In this way teachers should be able to motivate students to activity and also aff ect their results.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2013)
Číslo 1-2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bellova.pdfPlný text920,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.