Název: Snadno určitelné choroše vhodné pro demonstraci na biologických exkurzích
Autoři: Kout, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2014, č. 1-2, s. 1-6.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
Popis: 6 s.
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2014
http://hdl.handle.net/11025/22087
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: houby;mushrooms;exkurze;excursion
Abstrakt: Příspěvek prezentuje deset snadno určitelných chorošů jako vhodné druhy pro demonstrace na exkurzích, a to i mimo vegetační období. Druhy jsou popsány se zřetelem na důležité makroskopické znaky a zobrazeny na fotografi ích.
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents ten easily identifi ed polypores as suitable species for demonstration at fi eld trips. The species can be demonstrated also in outside the vegetation season. The species are described with regard to important macroscopic features. All species are illustrated.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (FPE)
Číslo 1-2 (2014)
Číslo 1-2 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kout.pdfPlný text6,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.