Název: Výzkum pozice vybraných konkurenčních značek
Další názvy: Research of position of selected competing brands
Autoři: Jandová, Lucie
Eger, Ludvík
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2016, č. 1, s. 64-71.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
Popis: 8 s.
URI: http://hdl.handle.net/11025/22287
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: značka;brand;in-hall test;in-hall test;reklama;advertising
Abstrakt: This paper focuses on the analysis of competit ive brands in the market and the aim of this study is to specify the position of the brands Coca - Cola, Pepsi and Kofola in the Czech Republic. Firstly, there is a theoretical part aimed at general issues of brands. In the next, empirical part, particular e lements of the selected brands, their product portfolio and mainly marketing communication are briefly characterized. The research study use an experiment (in - hall test) and questioning. The blind in - hall test has been supposed to reveal which coke drink r espondents - students like most and whether they can actually identify it according to taste. The questionnaire consequently investigates the consumption of coke drinks and primarily the knowledge of and the attractiveness of advertising campaigns of the s elected brands. The results clarify the position of the particular brands in the local market. The study contributes to research stream by examining the nature of competitive interaction between Coke and Pepsi and special local brand Kofola in local market in the C zech Republic. Implications for research, practice, and limitations are discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2016)
Články / Articles (KMO)
Číslo 1 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jandova.pdfPlný text439,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.