Title: Jak konceptualizovat náboženskou paměť?
Authors: Lužný, Dušan
Váně, Jan
Citation: LUŽNÝ, Dušan; VÁNĚ, Jan. Jak konceptualizovat náboženskou paměť?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2016. 20 s. (Working Paper No. 02-16).
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2016/Luzny-Vane_02-16_Jak-konceptualizovat-nabozenskou-pamet.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22296
Keywords: náboženství;paměť;konceptualizace;religion;memory;conceptualization
Rights: © Dušan Lužný - Jan Váně
Appears in Collections:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luzny.pdfPlný text829,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.