Title: Moderní koncepty mazání pro použití v náročných kovářských technologiích
Authors: Hartwig, Helge
Seidel, Helmut
Mašek, Bohuslav
Citation: Nové technologie kování : 6. kovárenská konference, Nové Město na Moravě, 15.-16. května 2007. Brno: Svaz kováren České republiky, 2007, s. 17. ISBN 978-80-239-8938-0.
Issue Date: 2007
Publisher: Svaz kováren České republiky
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2007/Kov-Hartwig.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22389
ISBN: 978-80-239-8938-0
Keywords: maziva;zápustkové kování;kovářství;lubricants;countersunk-head hardware;smithing
Abstract: Maziva pro zápustkové kování a jejich technika nanášení mají rozhodující vliv na kvalitu a náklady výkovků, na spolehlivost, produktivitu i na ekologičnost procesu kování. Maziva musí být optimálně koncipována tak, aby byla za specifických podmínek procesu mezi polotovarem a nástrojem zabezpečena jejich co největší účinnost. Příspěvek ukazuje, jak mohou být snižovány výrobní náklady při sladění vysoce výkonných maziv a jejich optimálního nanášení. Zároveň je uveden příklad moderních konceptů mazání pro náročné technologie zápustkového kování.
Abstract in different language: Die lubricants and the techniques to apply them essentually influence quality and costs of forged components and reliability, productivity and environmental acceptance of forging processes. The lubricants have to be optimally designed to show their full efficiency under the specific contact conditions between die and workpiece. It is shown how the production costs can be reduced through an optimized use of efficient lubricants and application techniques. Selected examples for progressive lubrication concepts in challenging forging processes are given.
Rights: © Svaz kováren České republiky
Appears in Collections:2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hartwig.pdfPlný text829,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.