Název: Dosahování vynikajících kombinací mechanických vlastností u vícefázových ocelí řízeným vývojem mikrostruktury
Autoři: Mašek, Bohuslav
Klauberová, Danuše
Staňková, Hana
Malina, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů: 17. – 19. č erven 2008, Lázně Libverda sborník přednášek. Praha: Fakulta strojní ČVUT; Plzeň: Škoda výzkum, 2008, p. 175-178. ISBN 978-80-01-04039-3.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Fakulta strojní ČVUT
Škoda výzkum
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
Popis: 4 s.
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2008/Libverda-Klauberova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22404
ISBN: 978-80-01-04039-3
Klíčová slova: Q-P proces;vícefázové oceli;tepelně-mechanické zpracování;Q-P process;multiphase steels;thermo-mechanical treatment
Abstrakt: Současný trend vývoje v automobilovém průmyslu je snižování hmotnosti dílů při současném zvyšování bezpečnosti cestujících a snižování výrobních nákladů. Pro podporu tohoto trendu jsou vyvíjeny nízkolegované ocele s vysokou pevností, které jsou ekonomicky výhodné a vytvářejí jednu z cest jak dosahovat úspor v hmotnosti součástí. Experiment se zabýval termomechanickým zpracováním nízkolegovaných vysokopevných ocelí. Zpracování bylo provedeno na termomechanickém simulátoru FORTECHu. Tento simulátor umožňuje přesné řízení teplotního a deformačního režimu včetně provedení rychlé inkrementální deformace. Cílem experimentu bylo dosáhnout kombinaci vysoké pevnosti při současném zachování relativně vysoké tažnosti. Pro získání takových vlastností byla zvolena aplikace speciálního tepelného zpracování (Q&P proces). Tímto zpracováním byla získána mikrostruktura tvořená martenzitickou matricí a jemně rozptýleným zbytkovým austenitem mezi martenzitickými jehlicemi. Mikrostruktura ocelí po termomechanickém zpracování byla analyzována pomocí světelného, konfokálního a řádkovacího elektronového mikroskopu.
Práva: © Fakulta strojní ČVUT - Škoda výzkum
Vyskytuje se v kolekcích:2008

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Masek.pdfPlný text359,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.