Název: Invazivní meningokokové onemocnění v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: Invasive Meningococcal Disease in Prehospital Emergency Care
Autoři: Pokorný, František
Vedoucí práce/školitel: Kasal, Eduard
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2256
Klíčová slova: meningokok;invazivní formy onemocnění;hemoragický exantém;sepse;meningitida;šok;přednemocniční neodkladná péče
Klíčová slova v dalším jazyce: meningococcus;invasive forms of meningococcal disease;hemorragic exantema;sepsis;meningitis;shock;pre-hospital urgent care
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá invazivními formami meningokokových onemocnění. V teoretické části popisuje etiologii, patogenezi a terapii těchto onemocnění včetně přednemocniční neodkladné péče. V závěru se práce zaměřuje na epidemiologii, stav v ČR a profylaxi. Praktická část sleduje schopnost záchranářů rozpoznat tato onemocnění a schopnost aplikovat správný postup v souladu se standardem efektivní klinické péče v přednemocniční neodkladné péči pro invazivní meningokoková onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on invasive forms of meningococcal disease. A theoretical part has comprised etiology, pathogenesis, therapy of this disease including pre-hospital urgent care. Conclusion of the theoretical part is aimed at epidemiology, situation in the Czech republic and prophylaxis. A practical part is concentrated on paramedic rescue workers´ abilities to recognize the meningococcal disease and skills to apply a right procedure according to standards of effective clinical care in pre-hospital urgent care necessary for invasive meningococcal disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp-final 2.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorny -VP.jpgPosudek vedoucího práce418,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pokorny - OP.jpgPosudek oponenta práce337,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pokorny OBP.jpgPrůběh obhajoby práce323,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.