Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová, Hana
dc.contributor.authorNetrval, Robert
dc.contributor.refereeRaková, Lenka
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:47Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:47Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-07
dc.identifier40979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2260
dc.description.abstractCílem předložené práce bylo popsat princip tepelného čerpadla, způsoby získávání tepla pro TČ a typy TČ. Dále analyzovat možnosti využívání slunečního záření jako zdroje pro TČ a zhodnotit kombinovaný provoz TČ/solární systémy po stránce ekologické, energetické a ekonomické.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40979-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectkompresorcs
dc.subjectkolektorcs
dc.subjecttopný faktorcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectsolární kolektorcs
dc.subjectnízkopotenciální teplocs
dc.subjectenergiecs
dc.titleSluneční záření jako energetický zdroj pro tepelná čerpadlacs
dc.title.alternativeSolar radiation as energy source for heat pumpsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to describe principle of heat pump, ways of obtaining heat for heat pumps and kinds of heat pumps. Further, to analyse options of using solar radiation as a source for heat pumps and to evaluate combined running of heat pump/solar systems from ecological, energetical and economical point of view.en
dc.subject.translatedheat pumpen
dc.subject.translatedcompressoren
dc.subject.translatedcollectoren
dc.subject.translatedcoefficient of perfomanceen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedsolar colectoren
dc.subject.translatedlow potential heaten
dc.subject.translatedenergyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robert Netrval (E08B0028P).pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
040979_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce512,04 kBAdobe PDFView/Open
040979_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,44 kBAdobe PDFView/Open
040979_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.