Title: Současný stav a perspektivy energetického využívání biomasy v ČR
Other Titles: The current situation and perspectives of biomass energy utilization in the Czech republic
Authors: Mlynářík, Martin
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2261
Keywords: biomasa;kotel na biomasu;kogenerace;spalování biomasy;bioplynová stanice
Keywords in different language: biomass;biomass boiler;cogeneration;combustion of biomass;biogas plant
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na současný stav a perspektivy energetického využívání biomasy v ČR. Jsou zde popsány druhy kotlů na spalování biomasy a popis bioplynové stanice. V další části jsou mapy energetických zdrojů využívající biomasu. Závěrem je návrh řešení vhodného využití biomasy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the current situation and perspectives of biomass energy utilization in the Czech republic. It describes types of boilers for combustion of biomass and also biogas plant description. In the next part there are maps of the energy sources, which uses biomass. In conclusion the suggestion of suitable utilization of biomass.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soucasny stav a perspektivy energetickeho vyuzivani biomasy v CR_Martin Mlynarik.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
040980_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,64 kBAdobe PDFView/Open
040980_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,98 kBAdobe PDFView/Open
040980_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.