Název: Současný stav a perspektivy energetického využívání biomasy v ČR
Další názvy: The current situation and perspectives of biomass energy utilization in the Czech republic
Autoři: Mlynářík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2261
Klíčová slova: biomasa;kotel na biomasu;kogenerace;spalování biomasy;bioplynová stanice
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;biomass boiler;cogeneration;combustion of biomass;biogas plant
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na současný stav a perspektivy energetického využívání biomasy v ČR. Jsou zde popsány druhy kotlů na spalování biomasy a popis bioplynové stanice. V další části jsou mapy energetických zdrojů využívající biomasu. Závěrem je návrh řešení vhodného využití biomasy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the current situation and perspectives of biomass energy utilization in the Czech republic. It describes types of boilers for combustion of biomass and also biogas plant description. In the next part there are maps of the energy sources, which uses biomass. In conclusion the suggestion of suitable utilization of biomass.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soucasny stav a perspektivy energetickeho vyuzivani biomasy v CR_Martin Mlynarik.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040980_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040980_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040980_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.