Title: Energetické využívání odpadů
Other Titles: Use of waste like an energy source
Authors: Hospr, Pavel
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2262
Keywords: spalovna;odpad;ohniště;palivo;energie;filtr;emise;technologie;čištění;kapacita
Keywords in different language: incinerator;waste;furnace;fuel;energy;filter;emission;technology;cleaning;capacity
Abstract: První část této práce popisuje problémy v energetickém využívání odpadů, pojednává o současných bariérách v tomto odvětví a jakým způsobem se vyvíjí situace v České republice oproti zbytku Evropské unie. Dále řeší technologie a technologické procesy používané v zařízeních na energetické zpracování odpadu a druhy technologií vhodné pro budování nových zařízení.
Abstract in different language: The first part of this work describes problems of energetical use of waste and barriers in this branch. How is the situation in Czech republic in compare with the rest of Europe. Next theme is the technology and technological processes used in the facilities for energetical use of waste and the kinds of technology suitable for construct of new facilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energeticke zpracovani odpadu.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
047500_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,61 kBAdobe PDFView/Open
047500_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,11 kBAdobe PDFView/Open
047500_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.