Title: Mapování zařízení na energetické využívání biomasy
Other Titles: Mapping of devices for energetically use of biomass.
Authors: Vocelka, Jiří
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2263
Keywords: biomasa;potenciál biomasy;zemědělská biomasa;lesní biomasa;zbytková biomasa;zařízení na spalování biomasy
Keywords in different language: biomass;biomass potential;agronomy biomass;forrest biomass;residual biomass;biomass combustion devices
Abstract: Tato práce pojednává o současném stavu využívání biomasy v ČR, dále analyzuje potenciál biomasy pro energetické využívání a v poslední části mapuje jednotlivá zařízení na spalování biomasy v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is a discussion about today´s energetically usage of biomass in the Czech Republic. The second part contains the analyses of biomass potential for energetical use. In the third part it is mapping the biomass combustion devices in the Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jiri Vocelka.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
047501_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,08 kBAdobe PDFView/Open
047501_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,34 kBAdobe PDFView/Open
047501_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.