Název: Mapování zařízení na energetické využívání biomasy
Další názvy: Mapping of devices for energetically use of biomass.
Autoři: Vocelka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2263
Klíčová slova: biomasa;potenciál biomasy;zemědělská biomasa;lesní biomasa;zbytková biomasa;zařízení na spalování biomasy
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;biomass potential;agronomy biomass;forrest biomass;residual biomass;biomass combustion devices
Abstrakt: Tato práce pojednává o současném stavu využívání biomasy v ČR, dále analyzuje potenciál biomasy pro energetické využívání a v poslední části mapuje jednotlivá zařízení na spalování biomasy v Plzeňském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is a discussion about today´s energetically usage of biomass in the Czech Republic. The second part contains the analyses of biomass potential for energetical use. In the third part it is mapping the biomass combustion devices in the Pilsen region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jiri Vocelka.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047501_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047501_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047501_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.