Název: Návrh zásobování elektřinou pro objekt bez možnosti připojení k rozvodné síti
Další názvy: Project electricity supply for object without possibility supply connection
Autoři: Partyngl, Milan
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2264
Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie;ostrovní systém;fotovoltaický systém;fotovoltaický panel;měnič napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: Renewable sources of energy;island system;photovoltaic system;photovoltaic panels;voltage converter
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce je shrnout možnosti získání elektrické energie bez připojení objektu do veřejné rozvodné sítě a to zejména akumulací sluneční energie a jejím následným využitím. Další částí je návrh fotovoltaického systému pracujícího v ostrovním režimu. Závěrečnou částí je zhodnocení z energetického, ekonomického a environmentálního hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor thesis is to summarize the possibilities of obtaining electric energy without connecting the building to the public grid, especially using accumulation of solar energy and subsequent use of it. Next part is involved in the design of photovoltaic systems operating in island mode. The final part is the evaluation of the energy, economic and environmental point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh zasobovani elektrinou pro objekt bez moznosti pripojeni k rozvodne siti.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047504_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047504_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047504_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.