Title: Návrh zásobování elektřinou pro objekt bez možnosti připojení k rozvodné síti
Other Titles: Project electricity supply for object without possibility supply connection
Authors: Partyngl, Milan
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2264
Keywords: Obnovitelné zdroje energie;ostrovní systém;fotovoltaický systém;fotovoltaický panel;měnič napětí
Keywords in different language: Renewable sources of energy;island system;photovoltaic system;photovoltaic panels;voltage converter
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je shrnout možnosti získání elektrické energie bez připojení objektu do veřejné rozvodné sítě a to zejména akumulací sluneční energie a jejím následným využitím. Další částí je návrh fotovoltaického systému pracujícího v ostrovním režimu. Závěrečnou částí je zhodnocení z energetického, ekonomického a environmentálního hlediska.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is to summarize the possibilities of obtaining electric energy without connecting the building to the public grid, especially using accumulation of solar energy and subsequent use of it. Next part is involved in the design of photovoltaic systems operating in island mode. The final part is the evaluation of the energy, economic and environmental point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh zasobovani elektrinou pro objekt bez moznosti pripojeni k rozvodne siti.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
047504_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,83 kBAdobe PDFView/Open
047504_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,62 kBAdobe PDFView/Open
047504_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.