Název: Progresivní technologie pro energetické využívání biomasy
Další názvy: Progressive technologies for energy use of biomass
Autoři: Chlumský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2267
Klíčová slova: biomasa;dendromasa;dřevo;energetika;energetická bilance;vytápění;pyrolýza;emise;pelety;kamna;kotel;bioplynová stanice
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;dendromass;wood;power engineering;energetic balance;heating;pyrolysis;emission;pellets;stove;boiler;biogas station
Abstrakt: V první části této práce jsou popsány technologie pro energetické zpracování biomasy, které jsou v současnosti využívány. Ve druhé části jsou tyto technologie porovnány z různých hledisek. Následující část popisuje nové možnosti využití energie biomasy, z nichž některé jsou stále ve fázi vývoje. Poslední část obsahuje návrh systému využívajícího biomasu pro vytápění rodinného domu.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of this work describes technologies for processing of biomass energy, which are currently used. In the second part these technologies are compared from various aspects. The following section describes new possibilities for utilization of biomass energy, some of which are still under development. The last part contains draft technology utilizing biomass to heat a house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michal Chlumsky.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047508_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047508_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047508_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.