Title: Projekt elektroinstalace vybrané části objektu
Other Titles: House wiring project of the particular part of the building
Authors: Končík, Miroslav
Advisor: Krutina, Aleš
Referee: Liďáková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2268
Keywords: elektroinstalace;energetické úspory;Trombeho stěna;KNX;tepelná pohoda;kvalita prostředí;prostup tepla;tepelné ztráty;přenos signálu;spotřeba objektu
Keywords in different language: electrical installation;energy savings;Trombe wall;KNX;thermal comfort;quality environment;heat transfer;signal transduction;consumption of building
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení úspor spojených s elektroinstalací objektu použitím inteligentní elektroinstalace oproti klasické elektroinstalaci. V dnešní době se klade důraz na minimalizování energetických ztrát budov a hledají se stále nové možnosti energeticky úsporného provozu.
Abstract in different language: This Bachelor thesis House wiring project of the particular part of the building is deal with technology saving associated with the electrical installation in the building using intelligent installation and conventional wiring. Nowadays, the emphasis is on minimizing energy-loss of the building, and development is still looking for a new ways of the energy saving.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncik_BP_2012.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
047510_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,31 kBAdobe PDFView/Open
047510_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,24 kBAdobe PDFView/Open
047510_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.