Název: Projekt elektroinstalace vybrané části objektu
Další názvy: House wiring project of the particular part of the building
Autoři: Končík, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Krutina, Aleš
Oponent: Liďáková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2268
Klíčová slova: elektroinstalace;energetické úspory;Trombeho stěna;KNX;tepelná pohoda;kvalita prostředí;prostup tepla;tepelné ztráty;přenos signálu;spotřeba objektu
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical installation;energy savings;Trombe wall;KNX;thermal comfort;quality environment;heat transfer;signal transduction;consumption of building
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení úspor spojených s elektroinstalací objektu použitím inteligentní elektroinstalace oproti klasické elektroinstalaci. V dnešní době se klade důraz na minimalizování energetických ztrát budov a hledají se stále nové možnosti energeticky úsporného provozu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis House wiring project of the particular part of the building is deal with technology saving associated with the electrical installation in the building using intelligent installation and conventional wiring. Nowadays, the emphasis is on minimizing energy-loss of the building, and development is still looking for a new ways of the energy saving.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koncik_BP_2012.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047510_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047510_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047510_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.