Název: Studie možností akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie
Další názvy: Study of possibilities electric and heat accumulation in connection with renewable energy sources utilization
Autoři: Sládek, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2269
Klíčová slova: akumulace elektrické energie;akumulace tepla;latentní teplo;vodík;výroba vodíku;akumulace vodíku;vodíkové hospodářství;obnovitelné zdroje energie;alternativa k fosilním palivům;elektrolýza vody;Hubbertův ropný zlom
Klíčová slova v dalším jazyce: accumulation of electricity;heat;latent heat;hydrogen;hydrogen production;hydrogen storage;hydrogen economy;renewable energy alternative to fossil fuels;electrolysis of water;Hubbert peak oil
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Vysvětluje potřebu akumulace v systémech s obnovitelnými zdroji energie. Analyzuje způsoby akumulace tepla a elektrické energie. Informuje o možnostech výroby vodíku jako druhotného produktu z obnovitelných zdrojů energie.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is aimed at resolving the accumulation of electricity and heat in connection with the use of renewable energy sources. Explains the need for storage systems with renewable energy. Analyzes ways accumulation of heat and electricity. It informs about the opportunities of hydrogen as a secondary product of renewable energies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LubosSladek.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047511_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047511_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047511_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.