Název: Větrné elektrárny Boží Dar - Neklid
Další názvy: Wind power plants Boží Dar - Neklid
Autoři: Kačmár, Jan
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2271
Klíčová slova: větrná elektrárna;větrná energie;Boží Dar;ENERCON;rychlost větru;měsíční výroba;roční výroba
Klíčová slova v dalším jazyce: wind power plant;wind power;Boží Dar;ENERCON;wind speed;monthly production;yearly production
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zpracování větrného potenciálu a vyhodnocení energetického potenciálu v lokalitě Boží Dar-Neklid za období 2008 až 2011, kde se nachází postavené tři větrné elektrárny. Dále bude v práci zpracovaná ekonomická výnosnost větrných elektráren za období 2008 až 2011 a ekologická analýza, která nám ukáže ušetřené vyprodukované emise větrnými elektrárnami, které by jinak vyrobila uhelná elektrárna.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on processing and evaluation of potential wind energy potential in the area Boží Dar-Neklid in the period 2008 to 2011, where the built three wind power plants. Further work will be treated in the economic profitability of wind farms for the period 2008 to 2011 and environmental analysis, which indicates emissions savings produced by wind farms that would otherwise be produced by coal-fired power plant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vetrne elektrarny Bozi Dar-Neklid, Jan KACMAR, E09B0010P.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047514_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047514_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047514_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.