Title: Antické památky Jordánska
Other Titles: Antic monuments of Jordan
Authors: Al-eraidi, Samer
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22722
Keywords: amman;skalní město petra;džeraš;gerasa;jordánsko;antické památky
Keywords in different language: amman;sandrock city of petra;jerash;gerasa;jordan;ancient monuments
Abstract: Tato Práce je věnována popisu historickému a archeologickému vývoji vybraných antických památek v Jordánském království. Pozornost je zejména věnována antickým městům Džeraš, Mádabá, Ammán a Petra, která patří mezi nejnavštěvovanější turistická místa Blízkého východu. V těchto oblastech se vyskytuje velké množství dochovaných architektonických památek monumentálního rázu. V práci nalezneme také obrazový materiál z autorovy návštěvy těchto oblastí.
Abstract in different language: This thesis describes historical and archeological development chosen ancient monuments in Jordan. THe main attention is on cities of Jerash, Madaba, Amman and Petra, which is the one of the most visited places in Middle East. We can find a large amount of ancient architectural monuments in these places, which are monumental. We can find some photos of the author's visit in these areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jordansko.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Samer Al-Eraidi_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce53,56 kBAdobe PDFView/Open
Al-Eraidi_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce93,59 kBAdobe PDFView/Open
Al-Eraidi_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce44,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.