Title: Univerzalistická politika sulh-e kull Džaláluddína Muhammada Akbara
Other Titles: Universalistic policy sulh-e kull of Džaláluddín Muhammad Akbar
Authors: Hrabětová, Aneta
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22727
Keywords: solh-e koll;akbar;mughalská říše;indie;dín-e iláhí
Keywords in different language: solh-e koll;akbar;dín-e iláhí;india;mughal empire
Abstract: Bakalářská práce pojednává o mughalském panovníkovi Džaláluddínovi Muhammadu Akbarovi, který vládl na indickém subkontinentu v letech 1556-1605. Práce se zabývá zejména univerzalistickou politikou, kterou Akbar nastolil pod záštitou principu tolerance solh-e koll. Je představena Mughalská říše v tomto období a především reformy, které v rámci jeho tolerantní politiky zavedl.
Abstract in different language: The aim of this work is to assemble information about universalistic policy in the Mughal empire during the reign of Jaláluddín Muhammad Akbar who ruled in the Indian subcontinent in years 1556- 1605. Presented are the reforms and consequences that the introduction of new religious and political rules brought.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Aneta Hrabetova.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
Hrabetova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce143,65 kBAdobe PDFView/Open
Hrabetova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce99,75 kBAdobe PDFView/Open
Hrabetova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce48,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.