Title: Využití bioplynových stanic
Other Titles: Use of Biogas Plants
Authors: Bláha, Aleš
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Beneš, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2273
Keywords: bioplyn;bioplynová stanice;anaerobní fermentace;kogenerace
Keywords in different language: biogas;biogas plant;anaerobic fermentation;cogeneration
Abstract: Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci bioplynových stanic sloužících k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jsou zde popsány procesy, které jsou využívány pro vznik bioplynu, technologie používané v bioplynových stanicích umožňující zpracování bioplynu a také alternativní využití bioplynových stanic či bioplynu. Závěr je věnován stručnému popisu návrhu bioplynové stanice.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to provide theoretical background on the function of biogas plants used for electricity generation from renewable sources. The work describes processes which are used to obtain biogas, technologies used for processing biogas in biogas plants and also alternative uses of biogas plants and biogas. The conclusion is devoted to a brief description of a proposal biogas plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(BP_Blaha_Ales).pdfPlný text práce11,56 MBAdobe PDFView/Open
047516_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,39 kBAdobe PDFView/Open
047516_oponent.pdfPosudek oponenta práce262,62 kBAdobe PDFView/Open
047516_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.