Název: Využití bioplynových stanic
Další názvy: Use of Biogas Plants
Autoři: Bláha, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Beneš, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2273
Klíčová slova: bioplyn;bioplynová stanice;anaerobní fermentace;kogenerace
Klíčová slova v dalším jazyce: biogas;biogas plant;anaerobic fermentation;cogeneration
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci bioplynových stanic sloužících k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jsou zde popsány procesy, které jsou využívány pro vznik bioplynu, technologie používané v bioplynových stanicích umožňující zpracování bioplynu a také alternativní využití bioplynových stanic či bioplynu. Závěr je věnován stručnému popisu návrhu bioplynové stanice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to provide theoretical background on the function of biogas plants used for electricity generation from renewable sources. The work describes processes which are used to obtain biogas, technologies used for processing biogas in biogas plants and also alternative uses of biogas plants and biogas. The conclusion is devoted to a brief description of a proposal biogas plant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(BP_Blaha_Ales).pdfPlný text práce11,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047516_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047516_oponent.pdfPosudek oponenta práce262,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047516_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.