Title: Sexualita ve starověké Mezopotámii
Other Titles: Sexuality in the Ancient Mesopotamia
Authors: Urbanová, Kateřina
Advisor: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Referee: Pecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22739
Keywords: mezopotámie;sexualita;manželství;inanna;ištar;kněžky;svatá svatba
Keywords in different language: mesopotamia;sexuality;marriage;inanna;ishtar;priestesses;sacred marriage
Abstract: Práce se zaměřuje na téma sexuality ve starověké Mezopotámii a je rozdělena do dvou základních částí. První část se zabývá sexualitou v běžném životě lidí a to především manželstvím, které bylo základní stavební jednotkou tehdejší společnosti. Jako podkapitola jsou zde navíc zmíněny i sexuální delikty. Druhá část práce se zaměřuje na sexualitu v náboženství. Nejprve je zde popsána bohyně Inanna/Ištar, poté rituál Svaté svatby a v neposlední řadě chrámové služebnice a kněžky, které byly spojované s posvátnou prostitucí.
Abstract in different language: The subject of my thesis is the sexuality in the ancient Mesopotamia and it is divided into two main parts. The first part is relating to the sexuality in everyday life, especially marriage which was really important in the ancient society. In addition there is one subchapter about a sexual offences. The second part of my work is focusing on the sexuality in religion. At first I talk about goddess Inanna/Ishtar, then about ritual called Sacred Marriage and finally about priestesses which could be involved into a sacred prostitution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanova_Sexualita_ve_staroveke_Mezopotamii.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce108,45 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce179,96 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce35,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.