Název: Využití energie piezoelektrického jevu
Další názvy: Use of energy of piezoelectric effect
Autoři: Pastorek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2274
Klíčová slova: polarizace;náboj;krystal;krystalická mřížka;deformace;energy harvesting;piezoelektrický jev
Klíčová slova v dalším jazyce: polarization;charge;crystal;crystalline lattice;deformation;energy harvesting;piezoelectric effect
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na popis stávajících energetických aplikací využívajících energii piezoelektrického jevu a zhodnocení tohoto zdroje z pohledu energetického, environmentálního a ekonomického.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the description of existing energy applications using piezoelectric energy effect and evaluation of this source in terms of energy, environmental and economic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Piezoelektricky dej.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047517_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047517_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047517_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.