Title: Situace kurdské menšiny v Turecku po roce 2002
Other Titles: Situation of Kurdish minority in Turkey after 2002
Authors: Valtrová, Kateřina
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22740
Keywords: turecko;kurdové;kurdská menšina;menšina;erdogan
Keywords in different language: turkey;kurds;kurdish minority;minority;erdogan
Abstract: Práce je zaměřena na situaci kurdské menšiny v Turecku por roce 2002. Zaměřuje se na změny postavení menšiny pod vládou AKP. Hlavním cílem práce je zhodnotit postavení kurdského etnika žijícího na území tureckého státu po roce 2002podat ucelený obraz o této problematice.
Abstract in different language: My thesis is focused on the situation of the Kurdish minority in Turkey after 2002. The main goal of my thesis is to show how the Kurds live in Turkey and how their situation has changed since 2002, that means with the ruling of AKP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Valtrova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce108,14 kBAdobe PDFView/Open
Valtrova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce83,7 kBAdobe PDFView/Open
Valtrova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce39,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.