Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠčerba, Eduard
dc.contributor.authorCenefelsová, Eva
dc.contributor.refereeJindra, Petr
dc.date.accepted2012-06-25
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:40Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:40Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-06
dc.identifier47518
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2275
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Hlavním tématem je biomasa a její energetická bezpečnost. Práce obsahuje teoretickou část, zaměřenou na různé formy biomasy jejího využití a metod zpracování. Zvláštní pozornost je věnována na její energetickou bezpečnost. Dále pak zhodnocení ekonomických a environmentálních aspektů biomasy. V závěru práce je návrh opatření energetické bezpečnosti ve vztahu k energetickému využití biomasy.cs
dc.format43 s. (51 633 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectenergetická bezpečnostcs
dc.subjectenvironmentální aspektycs
dc.subjectanaerobní fermentacecs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectbiopalivacs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectgenerátorycs
dc.subjectzplyňovánícs
dc.subjectspalovánícs
dc.titleVýznam biomasy pro zajištění energetická bezpečnostics
dc.title.alternativeImportance of biomass for energy securityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present thesis is focused on renewable energy sources. The main theme of the biomass and its energy security. The work includes a theoretical part, focused on various forms of biomass utilization and processing methods. Particular attention is paid to its energy security. Furthermore, assessment of the economic and environmental aspects of biomass. In conclusion the design of energy security measures in relation to energy use of biomass.en
dc.subject.translatedbiomassen
dc.subject.translatedenergy securityen
dc.subject.translatedenvironmental aspectsen
dc.subject.translatedanaerobic digestionen
dc.subject.translatedrenewable energyen
dc.subject.translatedbiofuelsen
dc.subject.translatedcogenerationen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedgeneratorsen
dc.subject.translatedcombustionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Cenefelsova_Eva.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
047518_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,74 kBAdobe PDFView/Open
047518_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,28 kBAdobe PDFView/Open
047518_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.