Název: Stav a možnosti využití OZE v České republice
Další názvy: Status and possibilities of use of RES in the Czech Republic
Autoři: Soukup, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2278
Klíčová slova: obnovitelný zdroj energie;Česká republika;energie slunce;energie větru;energie biomasy;geotermální energie;fotovoltaika
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable sources of energy;Czech republic;solar energy;wind energy;biomass energy;geothermal energy;photovoltaic
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je prozkoumat oblast obnovitelných zdrojů energie a základní principy obnovitelných zdrojů energie. Další část se zabývá analýzou využití obnovitelných zdrojů energie na území České republiky. Při analýze jednotlivých obnovitelných zdrojů energie je zhodnocen stav jejich využití a budoucí uplatnění obnovitelných zdrojů v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is to explore the area of renewable energy sources and basic principles of renewable energy sources. The next part analyzes the use of renewable energy sources in the Czech Republic. When analyzing the individual renewable energy is evaluated using their status and future use of renewable resources in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_2012.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048272_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048272_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048272_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.