Název: Zhodnocení provozu Bioplynové stanice
Další názvy: Evaluation of Biogas Unit Operation
Autoři: Kastner, Petr
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Blass, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2279
Klíčová slova: bioplynová stanice;bioplyn;výroba energie;využití tepla
Klíčová slova v dalším jazyce: biogas plant;biogas;energy production;use of heat
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analyzování ročního provozu bioplynové stanice ve Všerubech. Jsou popsány vstupní suroviny a výstupní produkty a zhodnocena efektivnost celého procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis is focused on analyzing the annual operation of biogas plants in Všeruby. Is described feedstock and output products and evaluated the effectiveness of the process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kastner_Petr_Zhodnoceni_provozu_bioplynove_stanice.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048273_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048273_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048273_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.