Title: Zhodnocení provozu Bioplynové stanice
Other Titles: Evaluation of Biogas Unit Operation
Authors: Kastner, Petr
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Blass, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2279
Keywords: bioplynová stanice;bioplyn;výroba energie;využití tepla
Keywords in different language: biogas plant;biogas;energy production;use of heat
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analyzování ročního provozu bioplynové stanice ve Všerubech. Jsou popsány vstupní suroviny a výstupní produkty a zhodnocena efektivnost celého procesu.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis is focused on analyzing the annual operation of biogas plants in Všeruby. Is described feedstock and output products and evaluated the effectiveness of the process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kastner_Petr_Zhodnoceni_provozu_bioplynove_stanice.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
048273_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,35 kBAdobe PDFView/Open
048273_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,32 kBAdobe PDFView/Open
048273_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.