Název: Zdaňování společníků, jednatelů se zaměřením na odměny, půjčky
Další názvy: Taxation of partners, registred agents with focus on rewards, loans
Autoři: Řepíková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Nocar, Josef
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2283
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným;odměny a zdaňování společníků;odměny a zdaňování jednatelů;půjčka
Klíčová slova v dalším jazyce: public limited company;rewards and taxation of co-owners;rewards and taxation of executive directors;loan
Abstrakt: Cíl mé bakalářské práce spočívá v podrobném rozebrání problematiky odměňování a zdaňování společníků a jednatelů. Dále se věnuji problematice půjček ve společnosti s ručením omezeným. Práce poskytuje především právní a účetní pohled. První kapitolu jsem věnovala charakteristice a historii společnosti s ručením omezeným. Další kapitola se detailně zabývá charakteristikou vzniku práv společníka, odměňováním společníka a následným zdaněním těchto příjmů. Třetí kapitola se zaměřuje na statutární orgány společnosti, kterými jsou jednatelé. Podrobně rozebírá problematiku odměňování a zdaňování tohoto orgánu. V poslední kapitole se zaměřuji na problematiku půjček ve společnosti s ručením omezeným a jejich právní a daňové řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to describe in detais issues of rewards and taxation of co-owners and executive directors. Problems of loans in the Public Limited Company (PLC) are also considered. The thesis consideres it from the legal and accounting point of view. The first chapter is focused on history of the PLC. The following chapter characterizes rights of the co-owners, rewards of the co-owners and final taxation of those incomes. The third chapter covers the issues of executive directors. Reward and taxation of executive directors is described in details. The last chapter consideres loans and their accountancy and legislation of the Public Limited Company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Repikova Zdenka.pdfPlný text práce7,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0916_000.pdfPosudek vedoucího práce41,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0917_000.pdfPosudek oponenta práce43,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0920_000.pdfPrůběh obhajoby práce40,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.