Title: The Jargon and Terminology of Terrorism: Selected Examples from U.S. Media
Other Titles: The Jargon and Terminology of Terrorism: Selected Examples from U.S. Media
Authors: Kalounerová, Marcela
Advisor: Franklin David Eugene, B. A.
Referee: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22852
Keywords: terorismus;terorista;mlžení;eufemism;charlie hebdo;beslanský školní masakr;boko haram;hamas
Keywords in different language: terrorism;terrorist;doublespeak;euphemism;chalie hebdo attack;beslan school hostage crisis;boko haram;hamas
Abstract: Tato práce se zabývá používáním slov 'terorismus' a 'terorista' a především jak jsou tato slova v tisku nahrazována. Dále se pak zabývá skutečným významem těchto substitucí, jelikož je důležité si všimnou, že tato slova nejsou ke slovu 'terorista' nebo 'terorismus' synonymní. Jedná se o eufemismy a takzvané mlžení. Tyto metody jsou v americkém tisku velmi používané, ovšem nejsou žádoucí, jelikož svoji povahou, která snižuje význam slov, klamou čtenáře. Eufemismy a mlžení zmírňují slova s negativním podtextem, což v případě teroristického útoku nepodává přesné informace. V této práci jsou také vybrané další, jedny z nejpoužívanějších a nejzajímavějších eufemismů týkající se terorismu. Na konci praktické části jsou úryvky z novinových článků, kde je vidět, jaká slova se spojí s popisem teroristických útoků. Aby však běžný čtenář bez většího zájmu o terorismus mohl pochopit praktickou část, předcházjí jí část teoretická, kde jsou vysvětlené pojmy jako terrorismu, eufemismus a mlžení. Dále je zde charakteristika teroristických organizací Boko Haram a Hamas a popis teroristického útoku na Beslanskou školu v Severní Osetii a na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with words 'terrorism' and 'terrorist', primarily with their substitution. It is important to notice that these substituting words are not synonymous to the words 'terrorism' and 'terrorist'. They are euphemisms and doublespeak. These methods are very used in American press, but they are unwanted, because they deceive the reader. The word with negative bias are replaced by pleasing words which in the case of reporting terrorist attack is very inaccurate. In this thesis you can also find one of the most common and the most interesting euphemisms concerning terrorism. At the end of the practical part are extracts from newspaper articles, where you can see what words are connect with the description of terrorist attack. Before the practical part is a part theoretical, so a common reader with no special interest in terrorism would be able to understand the practical part. In the theoretical part are explain terms like terrorism, euphemism and doublespeak, there is also a characteristic of Boko Haram and Hams which are terrorist organisations and than there is a description of the terrorist attack on Beslan school in North Ossetia and on the editorial office of the french magazine Charlie Hebdo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalounerova_2015BP.pdfPlný text práce238,14 kBAdobe PDFView/Open
Kalounerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce587,16 kBAdobe PDFView/Open
Kalounerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce594,21 kBAdobe PDFView/Open
Kalounerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce276,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.