Title: Chinese-american authors and their depiction of immigrant life in US
Authors: Beňová, Veronika
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22853
Keywords: imigrace;spojené státy americké;literatura;čína;číňané
Keywords in different language: immigration;the united states;literature;china;chinese;chinese americans
Abstract: Imigrace je celosvětový fenomén a její počátky se datují již po několik století. Spojené státy americké jsou oblíbenou destinací, kam lidé emigrují. Značný počet imigrantů z celého světa společně vytváří z této země celek. Velkou skupinou imigrantů jsou Číňané, kteří hledají lepší životní podmínky a peníze, aby mohli podporovat své rodiny v Číně. Do USA přišli již v 19. století a imigrace z této země pokračuje dodnes. Tato práce se věnuje čínské historii a důvodům, proč byli Číňané nuceni emigrovat, a také jejich životům v americké společnosti se statusem imigranta. Literární analýza také tvoří větší část této práce a věnuje se analýze vybraných Čínsko-amerických autorů Brian Leung s jeho dílem Take Me Home a Maxime Hong Kingston s jejím dílem The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts - a jejich vyobrazení života imigrantů. Nicméně, existuje více Čínsko-amerických autorů, kteří se věnují dalším tématům čínské imigrace a začleňování se do Americké společnosti.
Abstract in different language: The immigration is a worldwide phenomenon which dates centuries back. The United States is a popular country where to emigrate. A big number of immigrants, from all over the world, constitute the whole country. A large group of immigrants are Chinese who look for better living conditions and money to support their families in China. They started coming to the country in the 19th century and the immigration also continues nowadays. The thesis deals with the Chinese history and reasons why they are forced to migrate and also to their lives in the United States with the immigrant status. Literature analysis also forms a big part of the thesis and it deals with the analysis of chosen Chinese American authors - Brian Leung with the book Take Me Home and Maxime Hong Kingston with the book The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts - and their depiction of immigrant lives. Nevertheless, more Chinese American authors exist and they pay attention to other topics of Chinese immigration to the United States and to the integration to the American society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benova_BP.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Benova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce769,41 kBAdobe PDFView/Open
Benova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Benova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce411,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.