Title: Portrayls of the Vietnam War in Afro-American Identity and During the African-American Civil Right Movement in Selected Examples of Film and Literature
Other Titles: Portrayls of the Vietnam War in Afro-American Identity and During the African-American Civil Right Movement in Selected Examples of Film and Literature
Authors: Ševčík, Tomáš
Advisor: Franklin David Eugene, B. A.
Referee: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22858
Keywords: hnutí za lidská práva;afroameričan;vietnamská válka;rasismus;rasové předsudky;film;literatura
Keywords in different language: civil rights movement;african-american vietnam war;racism;racial prejudice;film;literature
Abstract: Cílem této Bakalářské práce je ukázat, jak jsou Afroameričani vyobrazeni ve filmech a literatuře a jak se tyto filmy a knihy od sebe liší i přesto, že souvisí se stejným tématem, v tomto případě s Vietnamskou Válkou. V teoretických kapitolách je značná část věnována historii afroamerického Hnutí za lidská práva a válce ve Vietnamu. K hlubší analýze tohoto tématu je důležité zmínění historického přehledu klíčových událostí a terminologie. Poslední část práce je zaměřena na srovnání vybraných poválečných filmů a literatury. Blíže se v ní dozvíme, jak je popisován vzhled a jazyk Afroameričanů, jak s nimi bylo zacházeno v armádě a jak je ovlivnila válka.
Abstract in different language: The purpose of this Bachelors thesis is to demonstrate, how African-Americans are shown in movies and literature and how does these two differ from each other, even though they relate to the same theme, in this case it is the Vietnam War. In the theoretical part, great amount of attention is paid to the history of African-American Civil Rights Movement and the Vietnam War. The overview and mentioning the key events and terminology give the needed sources to better analyze this topic. The final part of the thesis is focused on the comparison of selected afterwar films and literature. It gives details of appearance and language of African-Americans, how they are treated in army and how the war influenced them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaprace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Sevcik - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce493,91 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik - oponent.pdfPosudek oponenta práce780,99 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce474,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.