Title: British Culture of the 1960´s
Other Titles: British Culture of the 1960´s
Authors: Pavlíková, Šárka
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22870
Keywords: 60. léta;velká británie;kultura;subkultura;kultura mladých lidí;bydlení;oblékání;hudba;swinging london;kino;film;herci;mods;rockers;skinhead
Keywords in different language: the sixties;great britain;culture;subculture;youth culture;housing;clothes;music;swinging london;cínema;actorts;mods;rockers;skinheads
Abstract: Cílem této bakalářské práce je snaha ukázat šedesátá léta ve Velké Británii jako přelomové období, ve kterém se odvíjí sociální a kulturní změny, které umožnily lidem ze střední a dělnické třídy strávit více času volnočasovými aktivitami, což vedlo k přelomovému rozvoji rozličných kulturních odvětví. Důvodem tohoto dění byla jednak skutečnost, že si lidé mohli dovolit utrácet peníze za jiné, než pouze nutné základní potraviny a potřeby. Poté se také na konci padesátých a šedesátých letech výrazně zmenšily hranice oddělující jednotlivé třídy a tím se vytvořily podmínky pro toto revoluční jednání mladých lidí, které do té doby nemělo obdoby. Práce se skládá z několika částí. První část popisuje změnu kulturního a sociálního života v období padesátých a šedesátých let. Druhá část, zabývající se kulturou, popisuje vybraná kulturní odvětví, hudbu, módu a film, ve kterém uvádí četné příklady umělců, kteří pochází z nižších vrstev, nicméně se stali celosvětově uznávanými. V této části je také zmínka o reakcích fanoušků, které jednotlivé hudební skupiny, zpěváci a další zástupci vyvolali. Třetí část bakalářské práce pojednává o subkulturách, které byly vytvořeny mladými lidmi z nižších vrstev. Jsou zde popsány základní znaky jednotlivých subkultur, které jsou zářným příkladem propojení jednotlivých kulturních složek popisovaných ve druhé části této práce. Autorka se snaží poukázat na uvolnění, které se v dané době objevilo, a které vedlo jednak k tomu, že mladí lidé měli možnost získat celosvětové uznání, ale také vedlo ke vzniku četných subkultur, které svým jednáním projevovali nespokojenost se stávající sociální situací, ve které se nacházeli.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to present the Sixties in the Great Britain as a revolutionary period of time in which the considerable changes in culture and social life happened that allowed young people of middle-class and working-class to spend more time on their leisure activities which further led to the breakthrough development of various culture fields. The reason for these events was the reality that in the later Fifties and Sixties, the social borders almost disappeared and thereby created conditions for this revolutionary behaviour of young people which never happened before. This thesis consists of an introductory part which describes the situation of the Fifties and Sixties with the purpose to familiarize with the life people used to have, in the second part, there is a significant number of examples containing famous music groups, fashion designers and movie actors who originally came from the working- or middle- class families and around which a great reaction of their fans in the form of heterogeneous motions were created and the third part deals with the youth cultures, subcultures created by young people from working-class and their typical features which are the examples of the integration of the cultural fields that were described in the second part of the thesis. In the end, a list of mentioned personalities and a dictionary is included, together with the illustration which completes the description of chosen parts of the culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlikova Sarka - Bakalarska prace - Plzen 2016 .pdfPlný text práce669,18 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce578,08 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce568,53 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce401,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.