Title: Contrastive analysis Translation of a sample Czech and English newspaper advertisement (including draft translation, commentary and glossary).
Other Titles: Contrastive analysis Translation of a sample Czech and English newspaper advertisement (including draft translation, commentary and glossary).
Authors: Šustrová, Štěpánka
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Kohout Milan, Ing. et BcA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22872
Keywords: teorie překladu;reklama;překlad;analýza;média;noviny;časopis;webová stránka;reklama na internetu
Keywords in different language: theory of translation;translation;advertisement;media;magazine;newspaper;website;advertisement on internet
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na teorii překladu a reklamy a jejím cílem je vytvořit překlad deseti vybraných reklam z různých zdrojů, jako například z novin, magazínů či internetových stránek. Původní texty reklam jsou jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičem teoretická část je věnována základům teorie překladu a reklamy. Teorie reklamy je zaměřena spíše na její působení na internetu, vzhledem k tomu, že to je velice využívaný a moderní způsob reklamy. Praktická část obsahuje deset reklam a každá z nich je přeložena autorkou této bakalářské práce. Kromě toho jsou všechny reklamy obohaceny o stručnou analýzu, kde autorka komentuje a porovnává obsah, zdroj i vzhled reklamy a popisuje úskalí při překládání těchto reklam.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the theory of translation and advertisement and its aim is to create a translation of ten advertisements chosen from various sources, for instance from newspapers, magazines or websites. Source texts are in Czech as well as in English. The thesis is divided into theoretical part and practical part where the theoretical part is dedicated to the basics of translation and advertisement. The theory of advertisement is focused more on its activity on internet since it is highly used and modern way of advertisement. The practical part contains ten advertisements and each of them is translated by the author of th thesis. Moreover, all advertisements are enriched by short analysis where content, source and also design is commented and where difficulties of translation are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sustrova_BP_2016.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce674,41 kBAdobe PDFView/Open
Sustrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce496,04 kBAdobe PDFView/Open
Sustrova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce407,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.