Title: English as a lingua franca: theory and practical implications
Other Titles: English as a lingua franca: theory and practical implications
Authors: Zikmundová, Eva
Advisor: Boldyrev Sergey
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22874
Keywords: angličtina;lingua franca;mezinárodní jazyk;mezinárodní komunikace;lexiko-grammatika;pragmatika;vysokoškolští studenti
Keywords in different language: english;lingua franca;international language;international communication;lexicogrammar;phonology;pragmatics;university students
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá lingvistickým fenoménem "Angličtina jako lingua franca" a jejím cílem je pomocí výzkumu zjistit, do jaké míry znají vysokoškolští studenti tento pojem, a jak moc jsou s ním v kontaktu. Úvodem je v práci zmíněn historický vývoj a proces rozšíření angličtiny do takové míry, že se stala světovým jazykem a zajistila si tak dominantní pozici po celém světě. Následně autor představuje a definuje pojem "Angličtina jako lingua franca" s pomocí názorů a definicí různých lingvistů, zabývajících se touto tématikou společně s určitými charakteristickými lingvistickými prvky tohoto jevu. Dále se autor věnuje roli angličtiny jako lingvi francy v určitých sférách společnosti, například v mezinárodním obchodě, informativních technologií či systému vzdělání. Poslední část práce obsahuje výzkum, provedený za pomoci dotazníku, který zkoumá vědomosti a preference vysokoškolských studentů ve spojení s angličtinou jako lingvou francou.
Abstract in different language: This Bachelor thesis studies the linguistic phenomenon of English as a lingua franca (ELF) and investigates the degree of awareness that university students have of this phenomenon. The thesis includes a brief outline of the history of English spreading and securing its dominant position around the world as a global language. Subsequently, the author introduces English as a lingua franca, considering insights and definitions of linguists, as well as some of the linguistic features from the field of lexicogrammar, phonology and pragmatics occurring within this phenomenon. A role of ELF in particular areas such as international business, information technology, aviation and education is shown. The last part of the thesis contains research conducted by the means of a questionnaire, where the knowledge and preferences of university students in connection with ELF are tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zikmundova_.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Zikmundova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce809,37 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova - oponent.pdfPosudek oponenta práce476,52 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce412,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.