Title: Depiction of Civil Rights Movement in Comic Books and Graphic Novels
Other Titles: Depiction of Civil Rights Movement in Comic Books and Graphic Novels
Authors: Hrdlička, Michal
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22876
Keywords: hnutí za občanská práva;john lewis;rasová segregace;james badwin;martin luther king jr.;rosa parks;montgomery
Keywords in different language: civil rights movement;race segregation;james baldwin;martin luther king jr.;rosa parks;montgomery;john lewis
Abstract: Témat o potlačování lidských práv a svobod lze v dnešní době nalézt opravdu hodně a nedá se říci, že by tento problém z nynějšího světa zcela vymizel. Pokud nahlédneme do historie, tak můžeme s jistotou říci, že nerovnoprávnost ať už vůči ženám nebo různým etnickým skupinám a rasová segregace byli nedílnou součástí dějin převážně 19. a 20. století. V této bakalářské práci byla zvolena ta část historie, která se týká hnutí za občanská práva ve Spojených státech amerických během padesátých a šedesátých let dvacátého století. Konkrétně je práce zaměřena na zobrazení hnutí za občanská práva v komiksových knihách a grafických novelách. Cílem této práce je představit hlavní postavy hnutí a jejich roli během dvou dekád boje Afroameričanů za jejich občanská práva. Dále se v práci objevuje stručná charakteristika komiksových knih a grafických novel a doplněna o příklady. V teoretické části také najdeme stručný přehled událostí, které byly podnětem pro již zmíněné hnutí za občanská práva a také způsoby, jakými Afroameričané vyjadřovali nesouhlas s jejich vlastním postavením ve společnosti Američanů bílé pleti. V praktické části najdeme analýzu dvou zkoumaných grafických novel, které zobrazují většinu historických událostí, jež se uskutečnily během dvaceti let boje za rovnoprávnost v Americe. Jedná se jak o jazykovou analýzu, ve které jsou zkoumány jazykové jevy použité v grafických novelách, tak i obsahovou analýzu, která porovnává pohledy autorů novel se skutečnými historickými událostmi.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis is to introduce main personalities connected with the Civil Rights Movement and analyze the depiction of the Civil Rights Movement in chosen examples of Graphic Novels and Comic Books, namely the graphic novel March: Book One authored by John Lewis and the comic book Martin Luther King and Montgomery Story by The Fellowship of Reconciliation. After that, the graphic depiction will be compared with reality and events described earlier in the thesis. The work will be divided into two parts and several chapters. The theoretical part of this bachelor thesis will contain the description of the popular genre of Comic Books and Graphic Novels. After defining the genre, the attention will be paid to the main events that happened during the Civil Rights Movement era. The main personalities, including Martin Luther King, John Lewis, James Baldwin and Rosa Parks, will be introduced in the last part of the theoretical input regarding the Civil Rights Movement. The analytical part of the thesis will be focused on the analysis of language, used in chosen Graphic Novels and Comic Books. The analytical part will also compare the depicted situations with the real events which happened in 1960s and 1970s. The comparison of analyzed Comic Books and Graphic Novels will be placed in the final chapter of the thesis. Supposedly, there will be not many differences between reality and its depiction in the Graphic Novels and the Comic Books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hrdlicka.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce742,12 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka - oponent.pdfPosudek oponenta práce577,83 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce359,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.