Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacík, Antoníncs
dc.contributor.authorKlenková, Hanacs
dc.contributor.refereeTolarová, Irenacs
dc.date.accepted2012-05-15cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:55Z
dc.date.available2011-02-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:55Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier48051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2287
dc.description.abstractVe své bakalářské práci jsem se pokusila analyzovat důchodové pojištění v České republice, včetně vymezení právních titulů. Zvláštní pozornost byla věnována Nálezu Ústavního soudu. Na začátku této práce jsem udělala krátký exkurs do vývoje a historie důchodového pojištění. Na konci jsem psala o mých návrzích de lege ferenda pro zachování podmínek důstojného života.cs
dc.format65 s. (104 183 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdůchodové pojištěnícs
dc.subjectdávkacs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.subjectústavní soudcs
dc.subjectListina základních práv a svobodcs
dc.subjectsociální systémcs
dc.subjectstarobní důchodcs
dc.subjectinvalidní důchodcs
dc.subjectvdovský důchodcs
dc.subjectvdovecký důchodcs
dc.subjectsirotčí důchodcs
dc.titleDůchodové pojištění a jeho dávky ve vazbě na Nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. s účinností od 30.9.2011cs
dc.title.alternativePension insurance and pension benefits in response to the judgement file no. 135/2010 Sb. of the Constitutional Court effective from 30.9.2011en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn my bachelory thesis I tried to analyse pension insurance in the Czech republic, with definitions legal terms. Particular attention was devoted to the finding of the Constitutiona Court.At the beginning I made a short excursion into the history and developement of pension insurance. In the end I wrote about proposals de lege ferenda for maintaining the conditions for a dignified life.en
dc.subject.translatedpension insuranceen
dc.subject.translatedbenefiten
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedconstitutional courten
dc.subject.translatedCharter of fundamental rights and freedomsen
dc.subject.translatedsocial systemen
dc.subject.translatedold-age pensionen
dc.subject.translateddisability pensionen
dc.subject.translatedwidow's pensionen
dc.subject.translatedwidower's pensionen
dc.subject.translatedorphan's pensionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_KLENKOVA.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Klenkova-1.pdfPosudek vedoucího práce492,55 kBAdobe PDFView/Open
Klenkova-2.pdfPosudek oponenta práce424,68 kBAdobe PDFView/Open
Klenkova Hana.pdfPrůběh obhajoby práce260,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.