Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTurková, Ilona
dc.contributor.authorKováříková, Michaela
dc.contributor.refereeŠimka, Karel
dc.date.accepted2012-05-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:59Z
dc.date.available2011-03-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:59Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier48956
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2288
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo pomocí deskriptivní metody pojednat o institutu veřejného ochránce práv, který byl v České republice zřízen v roce 2000 zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. V první kapitole jsem se věnuji vymezení pojmu veřejného ochránce práv, v druhé kapitole instituci veřejného ochránce práv, ve třetí kapitole případy, které veřejný ochránce práv řešil v rámci správního soudnictví. Ve čtvrté kapitole evropskému ombudsmanovi a v poslední kapitolu jsem se zaměřila na komparaci právních úprav Slovenska, Polska, Maďarska a Dánska.cs
dc.format68 s. (80 217 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejný ochránce právcs
dc.subjectombudsmancs
dc.subjectevropský ombudsmancs
dc.subjectkárné řízenícs
dc.subjectmoc výkonnács
dc.subjectzákon o veřejném ochránci právcs
dc.titleVeřejný ochránce právcs
dc.title.alternativeOmbudsmanen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis is to deal with the institution of the public law protector by the descriptive method. In the Czech republic it was established in 2000 by the law Nr. 349/1999 Sb., about the public law protector. In the first chapter I define the term of the public law protector, in the second one I write about the institution of the public law protector and the third chapter is about cases that the public law protector has solved. The forth chapter is about the European ombudsman and in the last one there are compared the legal modifications in Slovakia, Poland, Hungary and Denmark.en
dc.subject.translatedinstitution of public law protectoren
dc.subject.translatedombudsmanen
dc.subject.translatedeuropean ombudsmanen
dc.subject.translateddisciplinary procedureen
dc.subject.translatedpower of executiveen
dc.subject.translatedlaw about public law protectoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kovarikova.pdfPlný text práce661,49 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarikova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce830,42 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarikova-Simka.pdfPosudek oponenta práce629,94 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce509,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.