Title: Dielektrické vlastnosti vzduchu v nehomogenním poli
Other Titles: Dielectric properties of air in inhomogeneous field
Authors: Ajglová, Lenka
Advisor: Laurenc Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22942
Keywords: homogenní a nehomogenní pole;vzduch;izolant;elektrická pevnost;elektrická vodivost;intenzita elektrického pole;koróna;ionizace;lavina;strimér;výboje v plynech;přeskokové napětí;polarita;nevodivá bariéra;koule;deska;hrot;kužel.
Keywords in different language: homogeneous and inhomogeneous field;air;insulator;dielectric strength;electrical conductivity;electric field strength;corona;ionization;avalanche;streamer;gas discharge;over voltage;polarity;non-conductive barrier;balls;board;spike;cone.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na experimentální ověření teoretických předpokladů o dielektrických vlastnostech vzduchu. V první polovině práce jsou popsány dielektrické vlastnosti vzduchu v homogenním a nehomogenním poli, vliv polarity napětí na dielektrické vlastnosti vzduchu a teoretický předpoklad ovlivnění vlastností vložením nevodivé bariéry do nehomogenního pole. V druhé polovině práce jsou zhodnoceny výsledky měření a porovnány s teoretickými předpoklady.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis is focused on the experimental verification of the theoretical assumptions about the dielectric attributes of the air. In the first half of this thesis are described the dielectric attributes of the air in the homogeneous and in the inhomogeneous field, effect of the polarity voltage on the dielectric attributes of the air and the theoretical assumption of the affecting the properties by the inserting of the non-conductive barrier in the inhomogeneous field. In the second half of the thesis are evaluated the measurement results and they are compared with the theoretical assumptions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ajglova_Lenka.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
062530_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,06 kBAdobe PDFView/Open
062530_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,6 kBAdobe PDFView/Open
062530_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce343,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.