Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvětlík Pavel, Ing.
dc.contributor.authorNepraš, Jiří
dc.contributor.refereeHruška Karel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:20Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-16
dc.identifier62540
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22947
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na tokem spínané stroje s permanentními magnety FSPM. V úvodu práce jsou popisovány permanentní magnety, jejich fyzikální podstata, materiály používané pro výrobu permanentních magnetů a jejich charakteristické vlastnosti. V následující kapitole je popsáno zařazení FSPM strojů, jejich vznik a princip jejich činnosti. Dále je popisován základní postup návrhu FSPM stroje, nejdříve jako obecné stanovení postupu a základních rovnic, následně je popisován konkrétní návrh FSPM stroje s rozložením pólů 12/14. Pro navržený stroj je vytvořen 3D a 2D model, na základě 2D modelu je provedena simulace rozložení magnetické indukce v programu FEMM, a také simulace průběhu indukovaného napětí a momentu stroje. Hlavní simulované parametry jsou porovnány s parametry stroje se stejným statorem a deseti-pólovým rotorem.cs
dc.format68 s. (71 461 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttroje s permanentními magnetycs
dc.subjecttokem spínané stroje s permanentními magnetycs
dc.subjectstroje s permanentními magnety ve statorucs
dc.subjectpermanentní magnetycs
dc.subjectfemmcs
dc.subjectsolidworks.cs
dc.titleNávrh tokem přepínaného stroje s permanentními magnetycs
dc.title.alternativeThe design of the flux switching permanent magnet machineen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedSubmitted master thesis thesis is focused on flux-switching permanent magnet machine - FSPM. In the introduction of the thesis describes permanent magnets, the physical nature, materials used for the manufacture of permanent magnets and their characteristics. The next chapter there is the inclusion of FSPM machine, their origin and operation principle described. It is also described the basic design methodology of FSPM machine, first as a general determination of process and the basic equations, consequently concrete FSPM machine proposal with the pole layout 12/14. For the proposed machine 2D and 3D models are formed; simulation of magnetic induction distribution in FEMM, and simulation of the Induced-back electromotive force and torque of the machine is performed on the basis of the 2D model. Main simulated parameters are compared with parameters of the machine with the same stator and ten-pole rotor.en
dc.subject.translatedmachines with permanent magnetsen
dc.subject.translatedflux switching machines with permanent magnet machines with permanent magnets in the statoren
dc.subject.translatedthe permanent magnetsen
dc.subject.translatedfemmen
dc.subject.translatedsolidworks.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nepras_Jiri_E13N0010k.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
062540_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,17 kBAdobe PDFView/Open
062540_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,76 kBAdobe PDFView/Open
062540_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce325,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.